රැකියා සහ සුභසාධන

රැකියා සහ සුභසාධන

01. මම වැඩ කරන ස්ථානයේ වැඩ අමාරුයි, අනෙක් යාලුවන්ට වඩා මගේ මාසේ පඩිය අඩුයි ඒ වගේම අසනීප ගතියකුත් තියෙනවා.මෙම හේතූන් නිසා සේවා ස්ථානයෙන් මාරුවීමට හැකිද?

ඉහත සදහන් හේතූන් සදහා නීත්‍යානුකූලව සේවා ස්ථානය මාරු කිරීමට නොහැකි අතර පහත සදහන් අවස්ථාවලදි සාක්ෂි සහිතව සනාථ කිරීමට ඔබට හැකිනම් තානාපති කාර්යාලයේද සහය ඇතිව කම්කරු කාර්යාලය හරහා මේ සදහා ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලැබේ.

  1. පහර දීම්, පරුෂ වචනයෙන් බැන වැදීම්,ලිංගික අතවර කිරීම්
  2. වැ‍ටුප් නොගෙවීම හා වැ‍ටුප් ප්‍රමාදවීම.
  3. ආයතනය වසා දැමීම.

සේවා ස්ථානය මාරු නොකර විශ්වාසවන්තව සේවය කරන ඔබට වැඩි වැ‍ටුපක් සහ හොද තාක්ෂණ දැනුමක් සහිතව තම සේවා කාලය නිමකර ලංකාවට ගොස් මාස තුනකට පසුව නැවත එම සේවා ස්ථනයේම ‍රැකියාවට පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර සේවායෝජකයා අතර ඇති කර ගන්නා සම්බන්ධය මත ඔබ ලංකාවේදි ඇරබීමට බලාපොරත්තු වන ව්‍යාපාරයන් සදහා උපකාර ලබා ගැනීමටද හැකිවීම.

02. සේවා ස්ථානය මාරු කිරීමෙන් ඇතිවෙන අවාසිදායක තත්වයන් මොනවාද?

නිතර සේවා ස්ථානය මාරු කිරීම සිදු කිරීමෙන් පහත සදහන් අවාසිදායක තත්වයන්ට ඔබට මුහුණ දීමට සිදුවේ.

  1. වැ‍ටුප් වැඩි නොවීමට බලපෑම.
  2. සේවා ස්ථානයක් සොයා ගන්නා තුරු නවාතැන් පහසුකම් නොමැතිවීමත් ජීවන වියදම් සදහා මුදල් වැය වීමත් සිදුවීම.
  3. අවුරුද්දක් සම්පූර්ණවීමට ප්‍රථම සේවා ස්ථානය මාරු කලහොත් වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනාව (Tegicum) නොලැබී යාම.
  4. තමන්ට කැමති ආයතනයක් සොයාගැනීමට නොහැකිවීම.
  5. තමන්ගේ වීසා තත්වය අවධානමකට ලක්වීමට ඇති හැකියාව.
    (මාසයක් ඇතුලත ‍රැකියා මධ්‍යස්ථානයේ ලියපදිංචි නොවුන විටදී / මාස තුනක් ඇතුලත නව සේවා ස්ථානයක් නොලැබුණ විටදී හා වසර තුනක් ඇතුලත සේවා ස්ථාන මාරු කිරීම් වාර 3ක් ඉක්මවා ගිය විටදී වීසා කාලය ඉකුත්වීම සිදුවී ඔබ නීත්‍යානුකූල නොවන ශ්‍රමිකයෙකු බවට පත්වීම.)

03. මම ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ‍රැකියාව කරන අතර මා හට නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ‍රැකියාවකට මාරුවීමට පුලුවන්ද?

ඔබට නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සේවා ස්ථානයකට මාරුවීමට නොහැකි අතර ධීවර ක්ෂේත්‍රය තුල රාජකාරි කිරීමට ඇති නොහැකියාව සාක්ෂිමය වශයෙන් ඔප්පු කිරීමට හැකි නම් ඔබට කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සේවා ස්ථානයකට මාරුවීමට හැකියාව ඇත.

නමුත් කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය තවමත් ශ්‍රී ලාංකාවට විවෘතව නොතිබෙන හේතුවෙන් බොහොමයක් සේවා යෝජකයින් ශ්‍රී ලංකික ශ්‍රමිකයන් පිලිබදව ඇති නොදැනුවත්කම නිසා මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සේවා ස්ථානයක් ලබා ගැනීමට අසීරූ වී තිබේ.

04. පිටවීම තහවුරු කිරීමේ රක්ෂණය ,පිටත්ව යාමේ ගාස්තු රක්ෂණය ,හදිසි අනතුරු රක්ෂණය පිලිබදව විස්තර දැන ගැනීම සදහා සැම්සුන් ගිනි හා නාවුක රක්ෂණ ආයතනය සමග සිංහල භාෂාවෙන් සම්බධවීමට හැකි දුරකථන අංකය කුමක්ද?

දුරකථන අංක 02- 2119- 2400 අමතා දිගු අංක 7 ඇමතීමෙන් මේ සම්බන්ධව විස්තර ලබා ගත හැකිවේ.

05. සේවා යෝජකයා මට හිමිව තිබෙන වැ‍ටුප් සහ අතිකාල දීමනා නොගෙවා තිබෙනවා. මම කුමක් කල යුතුද?

පලමුව මේ පිලිබදව තානාපති කාර්යාලය දැනුවත් කරන්න. පසුව සේවා යෝජකයා එකඟතාවයකට නොපැමිණියහොත් අපගේද සහය ඇතිව කම්කරු කාර්යාලයේ පැමිණිල්ලක් දැමීම මගින් ඔබගේ හිඟ මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.

06. සේවා ස්ථානයේ අනාරක්ෂිත තැන් තියෙනවා. මම වැඩ කරන මැෂින් එකේ සංවේදක (Sensors) ඉවත් කරලා.මට අවශ්‍ය ආරක්ෂක ආම්පන්න සේවා ස්ථානයෙන් දෙන්නෙත් නැහැ. මම කුමක් කලයුතුද?

පලමුව අප තානාපති කාර්යාලය දැනුවත් කරන්න.ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට සේවායෝජකයා එකග නොවුණ හොත් අපගේද සහය ඇතිව කම්කරු කාර්යාලයේ තිබෙන කාර්මික සුරක්ෂිතා අංශයට (Occupational Safety Division) පැමිණිලි කිරීම මගින් ඔබගේ ගැටළු විසදා ගත හැකිවේ.

07. මම සේවා කාලය නිම කර ලංකාවට යාමට බලාපොරත්තුවෙන් සිටිනවා. මගේ ජාතික විශ්‍රාම වැ‍ටුප් සේවයේ විශ්‍රාම මුදල් (NPS) ලබාගැනීමට මා කල යුත්තේ කුමක්ද?

ඔබ කොරියාවේදී අයදුම් කිරීමට බලාපොරත්තුවෙනවා නම් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය,විදෙස් හැදුනුම් පත, ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබේ නමින් ඇති බැංකු ගිණුම් පොතේ පිටපතක්, ගුවන් ගමන් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ පිටපතක් සමග ලගම ඇති ජාතිම විශ්‍රාම වැ‍ටුප් සේවයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට ගොස් එකවර ගෙවන අරමුදලේ අයදුම් පත්‍රය පිරවීම සිදුකල යුතුය.
(සැලකිය යුතුයි: ඔබගේ කොරියනු බැංකුවක Easy-one ගිණුමක් ලබා දෙන්නේ නම් ඔබ කොරියාවේන් ගිය පසු එම ගිණුම ඉබේම අක්‍රියවන අතර විශ්‍රාමික මුදල් බැර කිරීමට පමා වුවහොත් ඒවා ඔබට ලංකාවේදී ලබා ගත නොහැකිවේ.එම නිසා ඔබ ඍජුවම ඔබගේ ලංකාවේ ඇති බැංකු ගිණුමක් ලබාදීම වඩාත් යෝග්‍යවේ.)

ඉහත ප්‍රතිලාභ කොරියාවේදී අයදුම් කර ඉන්චොන් ගුවන් තො‍ටුපොලෙන් ලබාගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම් බැංකු ගිණුමක් නොදී ඉහත පරිදි අයදුම් කිරීමෙන් ඔබට ලබෙන රිසිට් පත්‍රය ඔබ කොරියාවෙන් පිටත් වෙන දිනයේදී ඉන්චොන් ගුවන් තො‍ටුපලේ පලමු මහලේ ඇති ජාතික විශ්‍රාම වැ‍ටුප් සේවයේ කාර්යාලයට ගොස් බාරදීම සිදු කල යුතුවේ. ඊට පසු ඔබට එයින් විධාන පත්‍රයක් ලැබෙන අතර එය ඔබ පලමු මහලේම තිබෙන Shinhan බැංකුවට ලබාදී රිසිට් පතක් ලබා ගන්න. (විවෘත වේලාවන් : 09.00-17.00)

ඉන්පසුව ඔබ රේගු හා ආගමන නිලධාරීන්ගේ පරික්ෂාවෙන් පසුව තුන්වන මහලේ ඇති Shinhan බැංකුවට ගොස් රිසිට් පත සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරි පත් කර මුදල් ලබා ගත හැකිවේ. (විවෘත වේලාවන් :09.00-21.00)

ඔබ ලංකාවේදී විශ්‍රාම වැ‍ටුප් සදහා අයදුම් කිරීමට බලාපොරත්තු වන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ බදවාගැනීමේ අංශය හරහා අයදුම් කිරීම සිදු කල හැකිවේ.

වැඩි විස්තර සදහා ජාතික විශ්‍රාම වැ‍ටුප් සේවයේ විදේශ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය: 02-2176-8794